รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

แร่ธาตุ : สารอาหารจำเป็นต่อชีวิต

สุขภาพร่างกาย จะแข็งแรงได้นั้น จำเป็นต้องได้รับแร่ธาตุต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอ

ซึ่งแร่ธาตุนั้น มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างกระดูก และฟันให้แข็งแรง บำรุงรักษาระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้วิตามินทั้งหลายทำหน้าที่ได้ตามปกติ

เพราะร่างกายจะทำหน้าที่จำเป็นต้องได้รับแร่ธาตุสำคัญๆ ประมาณ 16 ชนิด ในร่างกายของคนเราจะมีแร่ธาตุหนักประมาณร้อยละ 3-4 ของน้ำหนักตัว

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริิมาณมาก : แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม คลอไรด์ โซเดียม และโพแทสเซียม

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย : เหล็ก สังกะสี และแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ซีลีเนียม แมงกานีส ทองแดง ฟลูออไรด์ ไอโอดีน โมลีบดินัม ซัลเฟอร์ และโครเมียม

แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย : อะลูมิเนียม ตะกั่ว และปรอท

แร่ธาตุบางชนิดที่มีอยู่ในอาหาร จะขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุในดินที่พืชชนิดนั้นขึ้น สารอาหารหลายชนิดจะมีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุในร่างกาย

เช่น วิตามินดีจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียม อาหารที่มีวิตามินซีช่วยให้ร่างกายดูดซึมเหล็กได้

ร่างกายสามารถรักษาความสมดุลย์ของแร่ธาตุ ไว้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ในกรณีที่ได้รับแร่ธาตุมากเกินไป จะถูกร่างกายขับออกมา ดังนั้นจึงไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ยกเว้นในกรณีที่รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปเวชภัณฑ์มากเกินขนาด หรือจากการดื่มน้ำเกลือแร่ หรือน้ำแร่มากเกินขนาด โดยไม่ม่ีข้อบ่งชี้ (Indication)

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมาก

แคลเซียม


ฟอสฟอรัส


แมกนีเซียม


คลอไรด์


โซเดียม


โพแทสเซียม


แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อย

เหล็ก


สังกะสี


ซีลิเนียม


แมงกานีส


ทองแดง


ฟลูออไรด์


ไอโอดีน


โมลิบดินัม


ซัลเฟอร์


โครเมียม