รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

แมงกานีส

แมงกานีส เป็นเกลือแร่ส่วนน้อย แต่มีความสำคัญต่อชีวิตมาก ร่างกายจะขาดไม่ได้จะพบมากที่สุดในโครงกระดูก ตับ ตับอ่อน หัวใจและต่อมพิทูอิทารี่ มีคุณสมบัติเป็นด่าง แมงกานีส ส่วนใหญ่จะสูญเสียไประหว่างกระบวนการปรุงอาหาร

แหล่งอาหาร

ถั่วเปลือกแข็ง ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต ถั่ว เมล็ดแห้ง และธัญพืช

หน้าที่

เป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์หลายชนิดที่ช่วยผลิตพลังงาน ช่วยในการสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวฟัน

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

  • เด็กทารก 0 – 1 ปี 0.5 – 1.0 มิลลิกรัม
  • เด็กเล็ก  1 – 10 ปี 1.0 – 3.0 มิลลิกรัม
  • เด็กโต   11 -18 ปี 1.5 – 3.0 มิลลิกรัม
  • ผู้ใหญ่  2.5 – 5.0 มิลลิกรัม

อาการเมื่อขาด

การขาดจะมีผลเกี่ยวกับการต้านทานกลูโคส (Glucose tolerance) คือร่างกายไม่สามารถที่จะนำเอาน้ำตาลที่มากเกินไป ออกจากเลือดโดยการ ออกซิเดชั่น หรือนำไปเก็บที่อื่นได้

การที่กล้ามเนื้อทำงานไม่พร้อมกัน (Staxia) จะเกี่ยวพันกับการที่บริโภค แมงกานีส ไม่เพียงพอ นอกจากนี้การขาด แมงกานีส จะนำไปสู่อัมพาต ตาบอด หูหนวก และชักในทารก สำหรับผู้ใหญ่จะปรากฏการเวียนศีรษะ และไม่สามารถได้ยินเสียง 

อาการเมื่อเกิน

ไม่มีอาการ เพราะร่างกายจะขับแมงกานีสส่วนเกินออกไป