รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

โซเดียม

 

แหล่งอาหาร

เกลือ (โซเดียมคลอไรด์)

หน้าที่

ทำงานร่วมกับโพแทสเซียมในการควบคุมระดับความสมดุลของของเหลว จำเป็นสำหรับการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

2,400 มิลลิกรัม

อาการเมื่อขาด

ไม่ค่อยพบว่าขาด แต่ถ้าขาดอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำ เกิดภาวะขาดน้ำและกล้ามเนื้อเป็นตะคริว

อาการเมื่อเกิน

เกิดอาการบวมน้ำ ความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจทำให้เป็นหัวใจวาย ไตวาย หรือหลอดเลือดในสมองแตก