รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

โพแทสเซียม

แหล่งอาหาร

อะโวคาโด ผลไม้ทั้งสดและแห้ง เมล็ดแห้ง เมล็ดพืช ถั่วเปลือกแข็ง กล้วย ส้ม มันฝรั่ง และถั่วเมล็ดแห้ง

หน้าที่

ทำงานร่วมกับโซเดียมในการรักษาความสมดุลของของเหลว ทำให้หัวใจเต้นสม่ำเสมอ และควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ จำเป็นสำหรับการส่งสัญญาณประสาททุกชนิด

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

3,500 มิลลิกรัม

อาการเมื่อขาด

เฉื่อยชา ไม่มีแรง สับสน และกระหายน้ำมาก ถ้าเป็นรุนแรง หัวใจอาจเต้นผิดปกติ มีปัญหา เกี่ยวกับหัวใจและระบบการหายใจ

อาการเมื่อเกิน

อาจทำให้เซื่องซึม หัวใจเต้นช้าลง เป็นอัมพาตและหัวใจวาย