รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

กินเป็น ห่างไกลนิ่ว

กินเป็นห่างไกล "นิ่ว"

“นิ่ว” เป็นโรคที่อุบัติมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในประเทศไทย พบมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15-16.9%

 “นิ่ว” เป็นโรคที่แม้จะรักษาหายแล้ว แต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูงมาก

ความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่ว มีหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ เป็นต้น

หากไม่อยากเป็น “นิ่ว” มีวิธีป้องกัน อย่างไรได้บ้าง . . . 

และหากเป็นแล้ว มีวิธีการรักษาอย่างไร . . .

อาหารใดบ้าง . . . สามารถช่วยป้องกันการเกิดนิ่ว

และอาหารประเภทใดบ้าง . . . ควรหลีกเลี่ยง

คลิ๊กชม