รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ไขมันทรานส์ ไขมันร้าย

ไขมันทรานส์ ไขมันร้าย

ไขมันมีหลายประเภท . . .

แต่ละประเภทให้ประโยชน์ และโทษที่แตกต่างกันไป

แต่จะมีไขมันชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

และมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือดถึง 10 เท่า

นั่นคือ ไขมันทรานส์

ไขมันทรานส์ มีผลเสียอะไรบ้าง. . .

และอยู่ในอาหารประเภทใด. . .

เพราะเหตุใดเราควรงดทานไขมันทรานส์

คลิ๊กชม