รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

การแบ่งระดับความเคร่งครัดมังสวิรัติ

โดยทั่วไปอาจแบ่งมังสวิรัติ (Vegetarians) ตามระดับความเคร่งครัดได้ดังนี้

1.Sproutarianism มังสวิรัติที่บริโภคเฉพาะอาหารจากการเพาะเมล็ด เช่น ถั่วงอก Wheat หรือ broccoli sprouts และเสริมด้วยอาหารผักสด

2.Fruitarianism บริโภคเฉพาะผลไม้ และ berries ทั้งหลาย รวมทั้งน้ำผลไม้สด เมล็ดธัญพืช เมล็ดถั่วฝักอ่อน และถั่วเปลือกแข็ง รวมทั้งมะเขือเทศ มะเขือยาว พืชทุกชนิดซึ่งปลูกทดแทนได้ง่าย

3.Raw Foodism อาหารพืช ผัก ผลไม้ และธัญพืชทุกชนิด ซึ่งกินสดหรือปรุงด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 48 องศาเซลเซียส

4.Veganism หรือ Vegan ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ นม น้ำผึ้ง และ ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มาจากสัตว์

รวมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ทุกชนิดที่ทำจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์

5.Ovo – Vegetarianism บริโภคอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช รวมทั้งไข่

โดยให้เหตุผลการกินไข่ว่า ทุกวันนี้ไข่ไก่จะเลี้ยงเป็นฟาร์มไข่โดยเฉพาะ แม่ไก่จะออกไข่ทุกวันอยู่แล้ว โดยไม่มีเชื้อตัวผู้ผสม

เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงรวมกับไก่ตัวผู้ ดังนั้นไข่ไก่เหล่านี้จึงเป็นไข่ลม ซึ่งไม่มีโอกาศจะฟักเป็นตัวลูกไก่ได้ หากินทดแทนได้ง่ายและสะดวก

6.Lacto – Vegetarianism นักมังสวิรัติที่กินนม และอาหาร ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมด้วย เพราะเชื่อว่า นมช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง และไม่ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์

เพราะนมเป็นของให้ ส่วนไข่เป็นของหวง และบางครั้งไข่นั้นอาจจะมีเชื้อตัวผู้ผสม ซึ่งสามารถฟักเป็นตัวได้ ทางที่ดีคือไม่กินไข่

7.Ovo – Lacto – Vegetarianism ได้แก่กลุ่มมังสวิรัติที่บริโภคทั้งนมและไข่ ซึ่งปัจจุบันการกินมังสวิรัติในระดับนี้มีจำนวนมาก เพราะสะดวกและหาอาหารกินทดแทนได้ง่าย

ไม่ว่าจะเดินทางหรือไปในงานเลี้ยง เหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มเป็นนักมังสวิรัติ แล้วจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปเป็น Vegans ต่อไปในภายหลัง

8.Pesco – Vegetarianism Pollo – Vegetarianism คือ กลุ่มที่ไม่บริโภคสัตว์ใหญ่ แต่ยังคงบริโภคปลา (Pesco – ) หรือบริโภคไก่ (Pollo – )

ซึ่งก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละกลุ่ม บางครั้งก็เรียกกลุ่มนี้ว่า Semi – Vegetarianism ประเภทที่ เรียกว่า เจเขี่ย ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้

สำหรับในบ้านเรานั้น กลุ่มผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มกินเจ กลุ่มบริโภคมังสวิรัติ กลุ่มชีวจิต หรือกลุ่มแมคโคไบโอติกส์ โดยแต่ละกลุ่มก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ตามแต่เหตุผลและความเชื่อของแต่ละคน เช่น

กลุ่มชีวจิต ก็จะมีวิธีการบริโภคอาหารตามแบบของชีวจิต และมีสูตรอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายรายการ

เน้นในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพในเชิงโภชนาการค่อนข้างชัดเจน ไม่กินนมและไข่ แต่กินปลาบ้าง (อาทิตย์หนึ่งไม่เกิน 2 มื้อ มื้อละไม่เกิน 200 กรัม)

กลุ่มนี้มีกิจกรรมต่างๆ ออกสู่สาธารณชนค่อนข้างสม่ำเสมอ และมีหนังสือเชิงวิชาการโดยเฉพาะด้านโภชนการกับสุขภาพ ออกจำหน่ายและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถหาซื้ออ่านได้ทั่วไป

ถ้าจัดกลุ่มชีวจิต ตามข้างต้น ก็เป็นกลุ่ม Semi – Vegetarianism (Pesco – Vegetarianism) ส่วนกลุ่มที่มักจะได้ยินสับสนกันบ่อยในเรื่องรายละเอียดของการเลือกบริโภคนั้น ก็คือ กลุ่มกินเจและกลุ่มมังสวิรัติ

(ในความหมายและความเข้าใจแบบคนไทย) ทั้ง 2 กลุ่มนี้เหมือนกัน คือ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และไขมันสัตว์ทุกชนิด

กลุ่มมังสวิรัติไม่บริโภคไข่ และนมจัดเป็นพวก Vegans ส่วนกลุ่มมังสวิรัติที่บริโภคนม และผลิตภัณฑ์จากนม ก็จัดเป็นพวก Lacto Vegetarianism

ส่วนกลุ่มกินเจนั้นยังแบ่งออกเป็นพวกไม่กินไข่และนม รวมทั้งพืชที่มีกลิ่นฉุน เช่น ต้นหอมและหัวหอม กระเทียม กุ่ยช่าย ลักเกีย ใบยาสูบ ซึ่งก็จักเป็นพวก Vegans เช่นกัน

และกลุ่มกินเจ ซึ่งไม่บริโภคผักฉุน ทั้ง 5 ชนิด ดังกล่าวแต่บริโภคนมหรือไข่ไก่ (เฉพาะไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มไข่เท่านั้น)

รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ ซึ่งกลุ่มนี้ก็จัดเป็นพวก Ovo – Lacto – Vegetarianism

กลุ่มคนกินเจที่เคร่งครัด นอกจากไม่กินนมและไข่ ยังไม่กินยาที่มีส่วนผสมของสัตว์ด้วย โดยเฉพาะยาที่ใช้แคปซูลทำจาก Gelatin หรือ Lecithin จากสัตว์

ส่วนในช่วงเทศกาลกินเจเดือนเก้านั้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 9 เดือนเก้าตามปฏิทินของจีน (จันทรคติ) จะไม่กินเนื้อสัตว์รวมทั้งนมและไข่ และพืชที่มีกลิ่นฉุน