รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

คลอไรด์

แหล่งอาหาร

เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) และอาหารที่มีเกลือทุกชนิด

หน้าที่

คลอไรด์ (Chloride) เป็นเกลือแร่/Electrolyte ในเลือดที่ทำงานร่วมกับเกลือแร่ตัวอื่นซึ่ง ที่สำคัญคือ โซเดียม โพแทสเซียม และคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) โดยทำหน้าที่เพื่อช่วยคงสมดุลของภาวะของเหลวและรวมถึงสมดุลของภาวะกรด-ด่างของร่างกาย จำเป็นสำหรับการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

3,400 มิลลิกรัม

อาการเมื่อขาด

ไม่พบว่าขาด ถ้ากินอาหารตามปกติ

อาการเมื่อเกิน

ไม่มีอาการ เพราะไตจะขับคลอไรด์ส่วนเกินออกจากร่างกาย