รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ คือ แร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยจะพบกระจายอยู่ทั่วไปตามเปลือกโลก เรามักได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้

แหล่งอาหาร

น้ำประปา ใบชา แร่ ดิน อาหาร น้ำดื่ม

หน้าที่

ป้องกันฟันผุ

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

2 มิลลิกรัม

อาการเมื่อขาด

ฟันผุ

อาการเมื่อเกิน

ไม่มีแรง ฟันตกกระ กระดูกเปราะ