รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

แอลกอฮอล์กับสุขภาพ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ การดื่มอย่างพอประมาณ คือไม่เกิน 1 แก้ว/วัน สำหรับผู้หญิง ส่วนผู้ชาย 2 แก้ว/วัน จะช่วยเรื่องระดับความดันโลหิต แต่ควรดื่มพร้อมกับการรับประทานอาหาร แต่ข้อเสียที่เห็นได้ทั่วไป คือ เมื่อดื่มแล้วมักดื่มมากเกินไป

ผลดีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเหล้าพอประมาณจะช่วยลดความเครียด มีงานวิจัยหลายชิ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่ได้ศึกษาทดลองกับกลุ่มชายหญิงจำนวนมากพบว่า การดื่มเหล้าพอประมาณมีผลดีต่อสุขภาพ หัวใจ และช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ได้แก่

 • การศึกษาวิจัยป้องกันมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาในคนอเมริกันมากกว่า 1 ล้านคน จาก 25 รัฐ เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยวิเคราะห์ รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชายวัยกลางคน จำนวน 276,802 คน และสิ่งแวดล้อม ของคนที่เสียชีวิตในระหว่างการวิจัย

พบว่าการดื่มเหล้าพอประมาณจะช่วย ป้องกันโรคหัวใจโคโรนารี และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในผู้ชายที่ดื่มเหล้า วันละ 1 แก้วได้มากกว่าคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยถึง 21%
.

 • การศึกษาวิจัยลักษณะเดียวกันในผู้หญิงเกือบ 600,000 คน พบว่าคนที่ดื่มบ้างเป็นครั้งคราว หรือดื่มวันละ 1 แกัว มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายน้อยกว่าคนที่ไม่เคยดื่มเลย

โดยให้ผู้หญิงกว่า 80,000 คน ที่เข้าร่วมทดลองในงานวิจัย กินโฟเลท 400 มก. และวิตามินบี 6 อีก 3 มก. ทุกวัน พบว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงของการ เกิดโรคหัวใจได้ถึง 50% และการดื่มเหล้าวันละ 1 แก้ว ร่วมกับการกินวิตามิน จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้มากถึง 80%

ผลเสียของการดื่มมากเกินไป

การดื่มเหล้าในปริมาณมาก หมายถึง การดื่มในปริมาณที่มากเกินไปจนรบกวนความสามารถในการดำรงชีวิตตามปกติของคุณ ซึ่งผลกระทบระยะสั้นจากการดื่มเหล้ามากเกินไป นั้นมีอยู่หลายประการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่ดื่มเหล้ามากเกินไปจะทำให้ความต้องการ ทางเพศลดลง นอกจากนี้ การดื่มเหล้ามากเกินไป อาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกปั่นป่วนหรือเมาค้าง ในเช้าวันรุ่งขึ้น โดยจะมีอาการ

 • กระหายน้ำ เนื่องจากร่างกายเสียน้ำมากจากการปัสสาวะบ่อยขึ้น
  .
 • ปั่นป่วนท้อง เนื่องจากแอลกอฮอล์ไปทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารระคายเคือง ทำให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดและฮิสตามีนออกมามากขึ้น ซึ่งฮิสตามีนจะไปทำให้ ผิวหน้าแดงคัน
  .
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและหนักศีรษะ เนื่องจากการดูดซึมแอลกอฮอล์นั้นต้องการ เอนไซม์ NAD สำหรับใช้ในการเปลี่ยนกรดแลคติก ให้กลายเป็นสารเคมีชนิดอื่นๆ เพื่อให้ร่างกายได้พลังงาน และเมื่อมีกรดแลคติกสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อปริมาณมากๆ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อปวดเมื่อย

เเอลกอฮอลิซึม

หรือคนที่ติดเหล้า คือ คนที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ และทำให้การดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ กลายเป็นเรื่องที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป

อันตรายอาจมาจากการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตาย หรือจากปฏิกิริยาที่แอลกอฮอล์เป็นพิษต่อร่างกาย หรือจากภาวะ ทุพโภชนาการและตับแข็งคนที่ดื่มเหล้าหนักๆ จะทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร เนื่องจาก

 • แอลกอฮอล์ไปลดความอยากอาหาร
  .
 • ดื่มเหล้าแทนอาหาร ร่างกายจะได้รับแต่พลังงาน แต่ไม่ได้รับสารอาหาร
  .
 • แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดจะไปยับยั้งการดูดซึมวิตามิน (บี) เกลือแร่ และธาตุอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกาย และไปลดความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีน

*แอลกอฮอล์ในที่นี้หมายถึง”เอธานอล”

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น