รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

กินผักอย่างถูกวิธี ในผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 1-5

กินผักอย่างถูกวิธี

ในผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 1-5

สิ่งสำคัญ ที่ผู้ป่วยโรคไตจะต้องระวัง!!!  คือเรื่อง อาหาร

จะทานอะไร… ก็ต้องระวัง

จะทานอะไร…ก็ไม่ได้ 

จนทำให้ผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เครียด !!!

ไม่รู้จะทำอะไรให้ผู้ป่วยทาน 

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าโพแทสเซียม และค่า BUN สูง

ยิ่งจะต้องระวังเรื่องการทานอาหาร

 

ผู้ป่วยที่มีค่าโพแทสเซียมสูง จะต้องระวังเรื่อง “การทานผัก”

หลายคน….มักตัดปัญหา โดยการไม่ทานผักเลย

แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ผู้ป่วยมีอาการท้องผูก แน่นท้อง ไม่สบายตัว ได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ

ทางออก สำหรับผู้ป่วยโรคไต

ช่วยให้สามารถทานผักได้อย่างถูกต้อง คลิ๊กชม