รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

มาแรงแซงโค้ง… มะเร็งคร่าชีวิตคนไทย วันละ 156 ราย

มะเร็งวิทยสมาคมแห่งประเทศไทย ระบุโรคมะเร็งยังเป็นความท้าทายของวงการแพทย์ไทย โดยสถิติล่าสุด พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย หรือ 8,834 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน คิดเป็น 4,671 ราย/เดือน หรือ 156 ราย/วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.7%


โดยมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 และสาเหตุการเสียชีวิตของมะเร็งที่สำคัญอันดับ 1 คือมะเร็งตับ และทางเดินน้ำดี ตามด้วยมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และปากมดลูก

59-03-03-nutri-2

 

พญ.สุดสวาท  เลาหวินิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและนายกมะเร็งวิทยสมาคมแห่งประเทศไทย มีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ยังคงเป็นเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เช่น อาหารที่เป็นประโยชน์

ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีโปรตีน  เช่น ไม่ยอมรับประทานเนื้อสัตว์ การใช้ยาสมุนไพร หรือยาลูกกลอนที่ไม่ได้มีการศึกษาทดลองแบบมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย

ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของวงการแพทย์ไทยในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาด ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยโรคในระยะแรกให้ได้ โดยมุ่งไปที่การตรวจมะเร็งระยะแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม ปากมดลูก ลำไส้ใหญ่

สถิติจากโรงพยาบาลศิริราช รามา และสถาบันมะเร็ง พ.ศ.2551-2552

2551 ศิริราช
(8256 ราย)
2551 รามา
(3028 ราย)
2552 สถาบันมะเร็ง
(2497 ราย)
อันดับ 1 เต้านม เต้านม เต้านม
อันดับ 2 ตับ ตับ ปอด
อันดับ 3 ปอด ปอด ลำไส้ใหญ่
อันดับ 4 ลำไส้ใหญ่ ปากมดลูก ปากมดลูก
อันดับ 5 ต่อมลูกหมาก ลำไส้ใหญ่ ตับ

59-03-03-nutri-1•