รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

อาหารบรรจุกระป๋อง

การเปลี่ยนแปลงสมัยปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง คือ การผนึกพลาสติก หรือถุงอลูมิเนียม อาหารที่บรรจุในถุงจะถูกผ่านความร้อน แต่จะไม่นานเท่ากับที่บรรจุลงกระป๋อง ด้วยเหตุนี้วิธีการบรรจุถุงจึงเป็นการถนอมกลิ่นรสอาหาร รูปลักษณ์ และป้องกันการสูญเสียวิตามินซีได้

กระป๋องหรือถุงที่มีการผนึกซีลจะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสีย อันเนื่องมาจากแสงและอากาศ การผนึกจึงต้องแน่นหนา ถ้าซีลผนึกแตก อากาศจะแทรกตัวเข้าไปในอาหารและทำให้อาหารเน่าเสียได้

อันตรายที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งของอาหารกระป๋อง คือ โรคของระบบประสาทอันเกิดจากเชื้อจุลินทรียโบทูลิสนั่ม ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

เนื่องจากความร้อนไม่สูงพอหรือให้ความร้อนไม่นานพอที่จะฆ่าเชื้อชนิดนี้ที่อยู่ในอาหารได้

เชื้อชนิดนี้สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจน อีกทั้งสปอร์ของมันจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนสูงในกระบวนการบรรจุกระป๋อง นั่นทำให้เกิดสารพิษขึ้น

ซึ่งสามารถทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อให้หยุดทำงานได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาหารกระป๋องที่มีสารปนเปี้อนของเชื้อโบทูลิสนั่มนี้ คุณจะต้องไม่ซื้อหรือกินอาหารกระป๋องที่มีลักษณะดังนี้

  • กระป๋องที่มีลักษณะปูดบวม เพราะนั้นแสดงว่าจุลินทรีย์กำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในกระป๋อง และข้างในมีก๊าซเกิดขึ้น
    .
  • กระป๋องบุบเบี้ยว มีสนิม มีรอยตะเข็บลึก เพราะนั่นแสดงว่ามีอากาศเข้าไปในกระป๋อง และทำให้อาหารเน่าเสีย

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น