รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

โปรตีนในร่างกาย

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกาย โดยเป็นคำที่มาจากภาษากรีกคือ protos หมายถึงอันดับหนึ่ง และรู้ลึกจนถึงโมเลกุลของโปรตีน รวมไปถึงกระบวนการที่ร่างกายนำโปรตีนไปใช้และโปรตีนที่จำเป็นบางชนิด

โปรตีนในร่างกาย

ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยโปรตีนจะมีอยู่ในเนื้อเยื่อของเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่

– เส้นผม เล็บ ผิวหนัง ประกอบด้วยโปรตีนเคราติน

– เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยไมโอซิน แอคติน ไมโอโกบิน และโปรตีนชนิดอื่นๆ

– กระดูก ประกอบด้วยโปรตีนเป็นจำนวนมาก โดยด้านนอกของกระดูกจะมีความแข็ง เนื่องจากแคลเซียม แต่โครงสร้างพื้นฐานภายใน คือโปรตีนและไขกระดูก สารภายในกระดูกก็ประกอบด้วยโปรตีนเช่นกัน

– เซลล์เม็ดเลือดแดง ประกอบด้วย

  • ฮีโมโกลบิน สารประกอบโปรตีนที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกาย
  • พลาสมา ของเหลวใสที่มีอยู่ในเลือด ประกอบด้วยอนุภาคของโปรตีนและไขมัน ซึ่งเรียกว่า “ไลโปโปรตีน” ซึ่งนำพาคอเลสเตอรอลไปทั่วและนอกร่างกาย

ร่างกายใช้โปรตีนอย่างไร

ร่างกายใช้โปรตีนเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ เสริมสร้างเนื้อเยื่อ และสังเคราะห์โปรตีนที่ทำให้ร่างกายสามารถทำหน้าที่ได้ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารประเภทโปรตีนที่คุณกินในแต่ละวันจะใช้สร้างเอนไซม์

ซึ่งเอนไซม์จะทำหน้าที่พิเศษอย่างเช่น ย่อยอาหาร สร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งในการทำหน้าที่เหล่านี้ เอนไซม์จำเป็นต้องได้รับวิตามินและเกลือแร่ เฉพาะบางอย่าง

ความสามารถในการมองเห็น การคิด การได้ยิน และการเคลื่อนไหว หรือการทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ นั้น เกิดขึ้นจากการส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทกลับไปกลับมาระหว่างกัน และส่งตรงไปยังเซลล์นั้นๆ เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ

การส่งสัญญาณเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยสารเคมีที่เรียกว่า “นิวโรทรานสมิทเตอร์” ซึ่งต้องการโปรตีนเช่นเดียวกัน และประการสุดท้าย โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเซลล์ใหม่ในสิ่งมีชีวิต

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น