รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

กินวิตามินซีให้หนักคุ้มกันมะเร็งได้

นักวิจัยรัฐบาลสหรัฐฯ เสนอให้รัฐบาลแนะนำประชาชนให้บริโภควิตามินซีในผัก และผลไม้ ในปริมาณเพิ่งขึ้นมากกว่าเดิม อีก 2-3 เท่า เพราะได้มีหลักฐานเพิ่มเติิม ขึ้นมาในระยะ 20 ปีที่แล้วว่า วิตามินซี มีสรรพคุณสามารถป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้หลายชนิด

คณะวิจัยของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เสนอให้บริโภควิตามินซีจากผัก และผลไม้ เพิ่มขึ้น จากที่เคยบอกไว้เมื่อ พ.ศ. 2523 จาก 60 มิลลิกรัม เป็น 100-200 มิลลิกรัม

เพราะมีรายงานผลการวิจัยต่างๆ ยืนยันในระยะหลังมากขึ้นว่า หากบริโภคผักและผลไม้วันละ 5 มื้อ จะช่วยป้องกัน มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ และระบบทางเดินหายใจได้

แต่ต้องเตือนไว้ว่า หากกินมากเกินไปก็เป็นโทษ ร่างกายสามารถรับได้อย่างมากเพียงปริมาณวันละไม่เกิน 200 มิลลิกรัมเท่านั้น มากเกินกว่านั้น ก็จะถูกขับออกและอาจจะทำให้เป็นนิ่วในไตได้

วิตามินซีเป็นวิตามินอันจำเป็นกับการทำหน้าที่ของร่างกายได้ตามปกติ อย่างหนึ่งในจำนวน 13 ชนิด และเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่อาจผลิตได้เอง

อย่างไรก็ตามปริมาณวิตามินซีในผัก และผลไม้อาจจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล หรือการเก็บรักษาเอาไว้นานเท่าใด

อย่างเช่น ผัก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต วิตามินซีอาจจะเสื่อมหายไปได้ถึง 33 เปอร์เซ็นต์

และการหุงต้ม ก็ทำให้สูญหายไปได้ตั้ง 50-80 เปอร์เซ็นต์ นักวิชาการได้แนะนำว่าควรหุงต้มผักด้วยน้ำน้อยที่สุด เพื่อป้องกันให้สูญเสียวิตามินซีน้อยที่สุด