รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ถูกเคี่ยวเข็ญให้กินผลไม้แต่เด็ก คุ้มกันภัยโรคมะเร็งตอนแก่ได้

นักวิจัยสืบประวัติได้ว่า เด็กที่ถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็ญให้กินผลไม้มาตั้งแต่เล็ก นับเป็นคนมีบุญ เมื่อตอนล่วงเข้าสู่ความเป็นผู้มีอายุ จะมีความคงกระพันกับมะเร็งเกือบทุกชนิด

นักวิจัยของสภาวิจัยการแพทย์ในลอนดอน ได้พบจากการศึกษาวิจัยจากชายหญิงเกือบ 4,000 คน ถึงผลของการบริโภคผลไม้ตั้งแต่เด็ก กับการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่ ได้พบว่า

ยิ่งเด็กโดนพ่อแม่เคี่ยวเข็ญให้กินผักผลไม้ตั้งแต่เล็กเท่าใด เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะสามารถรอดพ้นจากโรคมะเร็งทั้งของปอด ลำไส้ ตลอดจนทรวงอกได้มาก แค่นั้น

“การศึกษาได้แสดงว่า” การบริโภคผลไม้แต่เด็ก  จะมีผลระยะยาวช่วยให้รอดพ้นจากโรคมะเร็งเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ได้

นอกจากพบว่า การกินผลไม้มาตั้งแต่เล็ก ช่วยคุ้มโรคมะเร็งเมื่อตอนโตขึ้นได้แล้ว ยังปรากฏว่า คนเหล่านี้ยังมีสถิติการเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ น้อยกว่าพวกอื่นๆ ด้วย

นักโภชนาการกล่าวว่า ผลไม้อุดมด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวล้างพิษ วิตามินและสารอาหารต่างๆ ช่วยป้องกันยีนส์ในร่างกายไม่ให้เสื่อมโทรม อันเป็นเหตุให้เกิดมะเร็ง

แต่เมื่อศึกษาแต่วิตามินซี อี และเบตาแคโรทีน โดยเฉพาะ กลับไม่ได้หลักฐานว่าสารตัวล้างพิษแต่ละอย่างเหล่านี้จะมีคุณประโยชน์คุ้มกันโรคได้อย่างผลไม้แต่อย่างใด และยังเคยมีการศึกษาในอังกฤษ เมื่อก่อนหน้า พบว่า การบริโภคผักก็มีคุณสู้ผลไม้ไม่ได้เช่นกัน