รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

พลังงานที่ร่างกายต้องการขณะทำกิจกรรม

กิจกรรมที่คุณทำในแต่ละวัน คือการเผาพลาญพลังงานทั้งหมด นับตั้งแต่แปรงฟันในตอนเช้าไปจนถึงการปลูกต้นไม้ในสวน หรือบริหารร่างกายในโรงยิม ดังนั้น ความต้องการพลังงานทั้งหมดของร่างกาย (จำนวนแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละวัน) คือ REE บวกกับแคลอรี่ที่เพียงพอสำหรับการทำงาน

แสดงระดับพลังงานของกิจกรรมประเภทต่างๆ อ้างอิงจาก REE
ระดับพลังงานของกิจกรรมประเภทต่างๆ

ระดับการออกแรง
ทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำ จำนวนแคลอรี่ที่ร่างกาย
ต้องการต่อ 1 ชม.
พักผ่อน นอนหลับ เอนหลัง REE × 1.0
เบามาก นั่ง ยืน ขับรถ ทำงานในห้องแลป
พิมพ์ดีด เย็บผ้า รีดผ้า
ทำอาหาร เล่นดนตรี ฯลฯ
REE × 1.5
เบา เดิน 4-5 กม./ชม. ทำงานในอู่ซ่อมรถ
ช่างไม้ งานในร้านอาหาร
ทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็ก เล่นกอล์ฟ
พายเรือ เล่นปิงปอง เล่นเรือใบ ฯลฯ
REE × 2.5
ปานกลาง เดิน 5-6 กม./ชม. ตัดหญ้า ขุดดิน
ยกของหนัก ถีบจักรยาน เล่นสกี
ตีเทนนิส ปีนเขา เล่นฟุตบอล
REE × 5.0
หนัก เดินหิ้วของขึ้นเขา ตัดต้นไม้ ออกแรงขุดหลุม
เล่นบาสเกตบอล เล่นฟุตบอล
REE × 7.0

***ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2528 (WHO,1985)

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ตารางต่อไปนี้ คือตัวอย่างการคำนวณพลังงานที่ใช้ต่อวันของผู้ใหญ่อายุ 23 ปี ในวันที่ทำงานน้อยและในวันที่ทำงานหนักมาก

ตัวอย่างการคำนวณพลังงาน

ขั้นตอนที่ 1 การคิดแฟคเตอร์ที่ใช้คูณ
กิจกรรมที่คิดเป็นกี่เท่าของพลังงานที่ใช้
ในขณะพักผ่อน (REE)
วันที่ทำงานน้อย วันที่ทำงานมาก
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ปรับด้วยค่า REE
แฟคเตอร์
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ปรับด้วยค่า REE
แฟคเตอร์
ขณะพักผ่อน (1.0) 10 10.0 8 8.0
ทำงานเบามาก (1.5) 12 18.0 8 12.0
ทำงานเบา (2.5) 2 5.0 4 10.0
ทำงานหลักปานกลาง (5.0) 0 0 2 10.0
ทำงานหนัก (7.0) 0 0 2 14.0
รวม 24 33.0 24 54.0
เฉลี่ย   1.375 24 2.25

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณความต้องการของพลังงานเป็นกิโลแคลอรี่ต่อวัน

เพศ พลังงาน
REE
วันที่ทำงานน้อย
REE × 1.375
วันที่ทำงานหนักมาก
REE × 2.25
ชายหนัก 70 กก. 1,750 2,406 3,938
หญิงหนัก 58 กิโลกรัม 1,350 1,856 3,038

***ที่มา : ปริมาณสาารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย 
      ปี พ.ศ. 2546 : กองโภชนาการ กรมอนามัย

ค่าเฉลี่ยแฟคเตอร์ที่ใช้กับระดับการเคลื่อนไหวร่างกายของชายและหญิงอายุ 19-50 ปี

ระดับของกิจกรรม แฟคเตอร์ของกิจกรรม
(× ค่า REE )
พลังงานที่ใช้
(กิโลแคลอรี่ /
น้ำหนักตัว (กก.) /วัน)
ทำงานเบามาก
– ชาย
– หญิง
1.3
1.3
31
30
ทำงานเบา
– ชาย
– หญิง
1.6
1.5
38
35
ทำงานหนักปานกลาง
– ชาย
– หญิง
1.7
1.6
41
37
ทำงานหนัก
– ชาย
-หญิง
2.1
1.9
50
44
ทำงานหนักมาก
– ชาย
– หญิง
2.4
2.2
58
51

***ที่มา : ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
      ปี พ.ศ. 2546 : กองโภชนาการ กรมอนามัย

พลังงานที่ได้รับจากอาหารที่บริโภคต่อวันสำหรับเด็กและวัยรุ่น

ช่วงวัย อายุ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
พลังงาน
REE
พลังงาน
เด็ก 1 – 3
4 – 5
6 – 8
13.0
17.6
22.7
738
894
1010
1000
1250
1400
วัยรุ่น
– ชาย
9 – 12
13 – 15
16 – 18
32.6
48.6
56.8
1222
1502
1645
1700
2100
2300
วัยรุ่น
– หญิง
9 – 12
13 – 15
16 – 18
34.0
45.9
48.5
1161
1306
1338
1600
1800
1850

***ที่มา : ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ปี พ.ศ. 2546 : กองโภชนาการ กรมอนามัย

สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานที่ใช้
จะใช้ค่าเฉลี่ยแฟคเตอร์ที่ 1.4 เท่าของพลังงาน REE (WHO, 1995)

พลังงานที่ควรได้รับจากอาหารที่บริโภคต่อวันสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เพศ ช่วงวัย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
พลังงาน
REE
พลังงาน
ผู้ใหญ่
ชาย
19 – 30
31 – 50
51 – 70
>71
57.3 1556
1544
1544
1260
2150
2100
2100
1750
ผู้ใหญ่
หญิง
19 – 30
31 – 50
51 – 70
>71
51.9 1259
1281
1281
1141
1750
1750
1750
1550

***ที่มา : ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
      ปี พ.ศ. 2546 : กองโภชนาการ กรมอนามัย

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น