รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

พลังงานที่ร่างกายต้องการขณะพักผ่อน

นักโภชนาการได้แบ่งปริมาณพลังงานที่คุณต้องการออกเป็น 2 ส่วน คือ พลังงานที่ร่างกายต้องการขณะพักผ่อน และพลังงานที่ร่างกายต้องการขณะทำงาน

ในการรักษาความต้องการพลังงานของร่างกายให้สมดุลนั้น คุณจะต้องกินอาหารในแต่ละวันให้เพียงพอกับความต้องการที่จะใช้พลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ทารกและวัยรุ่นจะมีการเผาพลาญพลังงานมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะร่างกายของทารกและวัยรุ่นต้องการพลังงานเพื่อไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้เจริญเติบโต

ในทำนองเดียวกัน ผู้ชายจะมีการเผาพลาญพลังงานมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากร่างกายของผู้ชายมีขนาดใหญ่กว่ามีกล้ามเนื้อมากกว่า โดยผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวเท่ากันจะต้องการพลังงานในปริมาณที่มากกว่าผู้หญิงอยู่ประมาณ 100%

พลังงานที่ร่างกายต้องการขณะพักผ่อน

ขณะที่ร่างกายของคุณกำลังพักผ่อน แต่ไม่ใช่ว่าร่างกายไม่ต้องใช้พลังงานเลย

เพราะว่าอวัยวะต่างๆ ยังคงทำหน้าที่อยู่ หัวใจคุณยังเต้นอยู่ ปอดขยาย และหดสลับกันไปมา ลำไส้ยังคงย่อยอาหารตับดูดซึมอาหาร ต่อมหลั่งฮอร์โมน กล้ามเนื้อหดงอ

เซลล์ส่งสัญญาณประสาทกลับไปมาและสมองส่งสัญญาณไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย

พลังงานที่ร่างกายใช้ขณะพักผ่อนนี้เรียกว่า “พลังงาน”ขณะพักผ่อน (Resting Energy Expenditure,REE)” ซึ่งมีค่าประมาณ 60-70% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

พลังงานที่ร่างกายต้องการขณะพักผ่อน
อายุ สมการการหาค่า REE (กิโลแคลอรี่/วัน)
ผู้ชาย ผู้หญิง
0 – 3 ปี (60.9 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) – 54 (61.0 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) – 51
3 – 10 ปี (22.7 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 495 (22.5 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 499
10 – 18 ปี (17.5 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 651 (12.2 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 746
18 – 30 ปี (15.3 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 679 (14.7 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 496
30 – 60 ปี (11.6 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 879 (8.7 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 829
60 ปีขึ้นไป (13.5 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) + 487 (10.5 × น้ำหนักตัว กิโลกรัม) +596

***ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2528 (WHO, 1985) สมการปรับมาจากค่า BMR

*น้ำหนักเป็นกิโลกรัม

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น