รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

งานวิจัยของนายแพทย์ ดีน ออร์นิช

ในเดือน ก.ค 1990 ดีน ออร์นิช มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงในวงการแพทย์อเมริกามาก เขาวิจัยโดยแบ่งคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก ให้งดเนื้อสัตว์ ทานอาหารไขมันต่ำมาก เรียกว่า Ultra-low fat vegetarian diet ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีกิจกรรมกลุ่มคลายเครียด ให้หยุดสูบบุหรี่

เทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งให้กินแต่ยา แล้วปล่อยชีวิตไปตามครรลองเดิม เวลาผ่านไป 1 ปี

ผลจากการฉีดสีเข้าหลอดเลือดหัวใจทั้งหมด 195 คน เพื่อดูว่ามีการอุดตันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร

พบว่าการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจในคนไข้กลุ่มแรกลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและคนไข้กลุ่มหลัง หลอดเลือดก็มีการอุดตันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

สถาบันของ ออร์นิช ชื่อสถาบันวิจัยการแพทย์ฝ่ายป้องกันโรค ตั้งอยู่ที่ซอซาริโต แคลิฟอร์เนีย ถือเป็นสถาบันหลักที่มีการรักษาโรคหัวใจ แบบร่วมสมัยคือไม่ใช้ยาและมีด

เมื่อปี 1993 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา MOIC ประกาศว่า

บริษัทยอมรับวิธีการใช้จ่ายด้วยการเสริมสุขภาพของออร์นิช (งดเนื้อ ทานผักผลไม้สด ออกกำลังกาย ) ในวงเงินปีละ 125,000 บาทซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย 750,000 บาท

ประธานาธิบดี บิล คลินตัน ได้เรียก ดีน ออร์นิชเข้าพบ ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากว่า แผนปฏิรูปงานสุขภาพของชาวอเมริกาทั่วประเทศที่กำลังร่างโดยทำเนียบขาวจะต้องครอบคลุม วิธีการดูแลสุขภาพของดีน ออร์นิช อยู่ด้วย