รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ฟื้นฟูไต โดยไม่ฟอกไต

การรักษา ไตวายเรื้อรัง สามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น
– การล้างไตทางผนังช่องท้อง
– การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
– การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
– การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

คนส่วนใหญ่มัก คุ้นชิน กับการรักษา
แบบการล้างไต การฟอกเลือด และการปลูกถ่ายไต

แต่มีไม่กี่คน ที่จะรู้ว่า มีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก ว่า

สเต็มเซลล์คืออะไร?

สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด
เป็นเซลล์อ่อนที่พร้อมจะเจริญเติบโต
ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง
สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้

มีหน้าที่สำคัญในการซ่อมแซม และฟื้นฟูร่างกาย

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิด จะถูกปลูกถ่ายเข้าไปในไตของผู้ป่วย
ผ่านการแทรกแซงของหลอดเลือด
ซึ่งสามารถซ่อมแซมและสร้างเซลล์ไตขึ้นใหม่
กระตุ้นเซลล์ข้างเคียง และพัฒนาการทำงานของไต

การฟื้นฟูและพัฒนาการทำงานของไต
ด้วยการใช้ สเต็มเซลล์ ของผู้ป่วยนั้น

ได้มีผลงานวิจัย
ซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงบน วารสารเซลล์ รีพอร์ตส์ (Cell Reports)เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2020
ศูนย์การแพทย์เชอบาของอิสราเอล (Sheba Medical Center )

ระบุว่า นักวิจัยชาวอิสราเอลได้ค้นพบวิธีการ “ฟื้นฟูไต”
ซึ่งอาจเป็นวิธีการรักษาประเภทใหม่
ทำให้ไม่จำเป็นต้องฟอกไตอีก ต่อไปในอนาคต

ในการวิจัยครั้งนี้

ทีมวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่
ที่สามารถสกัดเซลล์ในไต ที่ยังทำงานได้ดี
ออกจากไตที่เสียหายหรือเป็นโรค

โดยใช้เซลล์ของตัวผู้ป่วยมาทำการรักษา
ร่างกายจึงไม่มีปฎิกิริยาต่อต้านหรือเกิดปัญหาอื่นใด

เซลล์เหล่านี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นมหาศาล
ภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องทดลอง
และโดยการสร้าง ไตทรงกลม
(kidney sphere – การจำลองสภาพแวดล้อมให้เซลล์ได้ทำงานและเติบโตรอบด้าน)

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซลล์กลุ่มนี้ทำงานได้ดีขึ้น
ในการสร้างเนื้อเยื่อไตใหม่และทดแทนเซลล์เก่า

ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้านี้ว่า
ไตของผู้ใหญ่สามารถฟื้นฟูตนเองได้ตลอดตามกาลเวลา
โดยกลุ่มก้อนเซลล์กลุ่มหนึ่งในไต
จะทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ที่เสื่อมในไต

อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจัยดังกล่าว จะต้องศึกอย่างถี่ถ้วนต่อไป
ผ่านการทดลองจริงในผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย

แม้วิธีการรักษานี้ ประสบความสำเร็จในการทดลองกับหนู
ไตของหนูสามารถทำงานได้ดีขึ้นก็ตาม

เครดิต
– วารสารเซลล์ รีพอร์ตส์ (Cell Reports)
-https://www.xinhuathai.com/tech/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7_20200122?fbclid=IwAR2j2oCbyZMvZe5emX2MTSVynFWkSpQ6FlZNFeiMupC_iRaKdppZRrLJkvw