รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต เป็นชื่อที่หมายถึง คาร์บอนและน้ำ

คาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบของน้ำตาล ซึ่งผลิตได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช โดยจะกล่าวถึงคาร์โบไฮเดรต ในฐานะของสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงและมีพลังงาน

คาร์โบไฮเดรตมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

คาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย คือ คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาล 1-2 หน่วย

– คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยน้ำตาล 1 โมเลกุล หรือที่เรียกว่า monosaccharide เช่น ฟรุกโตส (น้ำตาลจากผลไม้) กลูโคส (น้ำตาลในเลือด) และกาแลคโตส (น้ำตาลในนม)

– คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยน้ำตาล 2 โมเลกุล หรือที่เรียกว่า double sugar หรือ disaccharides ซึ่งก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่ เช่นซูโครส (น้ำตาลทราย) ซึ่งได้จากฟรุกโตสและกลูโคสรวมกัน

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรือที่เรียกว่า polysaccharides ซึ่งหมายถึงคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาลตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไป หรือบางทีเรียกว่า oligosaccharides

– Raffinose เป็นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาล 3 โมเลกุล ซึ่งประกอบด้วย ฟรุกโตส 1 โมเลกุล กลูโคส 1 โมเลกุล และกาแลคโตส 2 โมเลกุล พบได้ในผักบางประเภท

– Starch เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสหลายๆ โมเลกุล พบได้ในมันฝรั่ง พาสต้า และข้าว

เส้นใยอาหาร จัดคาร์โบไฮเดรตอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ

– เส้นใยอาหารจะมีลักษณะคล้ายกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เส้นใยอาหาร (เซลลูโลส กึ่งเซลลูโลส เพคติน เบต้ากลูแคน หมากฝรั่ง ) และลิกนิน

– สารประกอบที่เป็นส่วนสำคัญของเนื้อไม้ก็เป็นรูปแบบทางเคมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดเป็นเส้นใยอาหารเช่นกัน

– เส้นใยอาหารบางประเภทประกอบด้วยกรดยูโรนิค สารเคมีที่ได้จากน้ำตาลฟรุกโตส กลูโคส และกาแลคโคส (ตัวอย่างกรดยูโรนิค คือ กรดกาแลคทูโรนิคซึ่งได้จากกาแลคโตส)

เส้นใยอาหารจะไม่เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ เนื่องจากพันธะน้ำตาลจะไม่สามารถถูกทำลายได้จากเอนไซม์ย่อยอาหารในร่างกายของคนแม้ว่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้โดยธรรมชาติจะสามารถเปลี่ยนเส้นใยให้เป็นกรดไขมันก็ตาม แต่เส้นใยอาหารจะไม่ใช่แหล่งพลังงาน

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น