รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

ไตรเทอร์พีนอยด์

สารไตรเตอพีนอยด์ ถือเป็นสารต่อต้านมะเร็งเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการเติบโตของเนื้องอกพวกเขามี cytotoxicity โดยตรงต่อเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติ

พบได้ใน

รากชะเอม (ลิคอริช รูท) เห็ดหลินจือ

กลไกในการต้านมะเร็ง

หยุดยั้งฮอร์โมนที่เร่งการเติบโต ของมะเร็ง