รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

ลำไส้แข็งแรง สุขภาพดีเยี่ยม ในผู้สูงวัย ด้วยโปรไบโอติกส์ (Probiotics)

ลำไส้แข็งแรง สุขภาพดีเยี่ยม ในผู้สูงวัย ด้วยโปรไบโอติกส์ (Probiotics)

ลำไส้เล็ก เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 7-8 เมตร ส่วนลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ 1.5 เมตร

หน้าที่ของลำไส้

จะเห็นได้ว่า ลำไส้มีหน้าที่หลักในการดูดซึม สารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่กระแสเลือด หากลำไส้อ่อนแอไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะอ่อนแอตามไปด้วย

ในร่างกายจะมี NK Cell หรือ Natural Killer Cell  อยู่ประมาณ 2,000 – 5,000 ล้านเซลล์ มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรค 

ตอนที่อายุน้อยร่างกายสมบูรณ์ NK Cell จะแข็งแรงและมีจำนวนมาก

แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น รวมถึงการปฎิบัติตัวใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ทานอาหารที่ไม่เหมาะสม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ส่งผลให้จำนวน NK Cell ลดน้อยลงไปด้วย

ผู้สูงอายุหลายราย มักมีอาการ คือ เบื่ออาหาร ทานอาหารได้น้อยลง สาเหตุเพราะลำไส้ดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลง , ดูดซึมโปรตีนได้น้อยลง ,ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ได้น้อยลง  

ในผู้สูงอายุ แม้ทานอาหารในปริมาณปกติ ร่างกายก็ดูดซึมสารอาหารได้ไม่เพียงพออยู่แล้ว

เมื่อลำไส้อ่อนแอและดูดซึมได้น้อยลง ยิ่งทำให้ผู้สูงอายุขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัว

ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เมื่อมีอายุมากขึ้น ควรได้รับสารอาหารที่มากขึ้น เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ซึกหรอ

จากการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุต่ำลง ติดเชื้อง่าย แผลหายช้า

หากลำไส้อ่อนแอ จะมีช่องว่างทำให้เชื้อโรคลอดผ่านเข้าไปได้  เราสามารถช่วยให้ NK Cell แข็งแรงได้ โดยการเพิ่ม โปรไบโอติกส์ (Probiotics) พบได้ในอาหาร เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต เป็นต้น

หากทานโปรไบโอติกส์ ติดต่อกัน จะช่วยสร้างสมดุลในลำไส้ ทำให้ลำไส้แข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง และสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น