รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

โภชนาการสำคัญต่อชีวิต

โภชนาการ คือ ศาสตร์แห่งการที่ร่างกายนำสารอาหารไปใช้

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องได้รับอาหารและน้ำ เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งการที่ร่างกายได้รับอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม จะทำให้คุณภาพชีวิตดี

แต่ถ้าคุณไม่กินไม่ดื่ม หรือถ้าคุณได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี สามารถช่วยป้องกันคุณจากปัญหาที่จะเกิดตามมา โดยคุณต้องทำความคุ้นเคยกับภาษาและแนวความคิดเรื่องสารอาหารเสียก่อน

ซึ่งงานชิ้นแรกสำหรับการทำความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ คือ การค้นหาว่าอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใด (ปริมาณเท่าไร) ให้พลังงานและเสริมสร้างอวัยวะและการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายอย่างไร โดยจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและสารอาหาร ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นของโภชนาการ

พลังงานจากอาหาร

พลังงาน คือ ความสามารถในการทำงานหรือกิจกรรม มีหน่วยวัดเป็น “แคลอรี่” ซึ่งหมายถึงความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารในกระบวนการเมตาบอลิซึม ถึงแม้ว่าอาหารเกือบทุกชนิดให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่อาหารบางอย่างอาจไม่มีคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายก็ได้

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาหารเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการทำงานของร่างกาย หากปราศจากอาหารร่างกายก็จะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จำทำกิจกรรมต่างๆ ได้ แต่ไม่ใช่อาหารทั้งหมดจะให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ

อาหารที่ให้พลังงานสูง อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ได้ หากได้รับในปริมาณมากๆ เช่น ไขมัน

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น