รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

แคเดซินส์(แทนนินส์)

แคเดซินส์(แทนนินส์)เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพืช

พบได้ในพืชหลายชนิด แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin)และ สารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins)

พบได้ใน

ชาเขียว เบอร์รี่ต่างๆ ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ ในเปลือกและเมล็ดของผลไม้ เช่น เปลือกมังคุด เม็ดองุ่น เม็ดในของมะขาม เปลือกมะพร้าวอ่อน และพบในไวน์แดง

กลไกในการต้านมะเร็ง

แอนติออกซิแดนซ์