รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ฮอร์โมนและความต้องการพลังงาน

ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณจะทราบได้เองว่าความต้องการอยากกินอาหารจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามรอบเดือน นั่นหมายความว่าความต้องการพลังงานมีขึ้นลงในช่วงก่อนและช่วงที่ไข่สุก

ความอยากกินอาหารจะมีมากเมื่อเริ่มมีรอบเดือน และจากนั้นความอยากอาหารจะลดลงทันที และจะเริ่มหิวมากขึ้น (ต้องการพลังงานมากขึ้น) ในช่วงก่อนมีรอบเดือน

สำหรับผู้ชาย โดยธรรมชาติแล้วกระดูกของผู้ชายจะมีความหนาแน่นของกระดูกมากกว่า ดังนั้น ผู้ชายจะพึ่งอาหารเสริมหรือแคลเซียมเพื่อป้องกันกระดูกผุน้อยกว่าผู้หญิงในช่วงวัยทอง ผู้ชายไม่ต้องเสียเลือดจากการมีรอบเดือน ดังนั้นผู้ชายจึงต้องการธาตุเหล็กเพียง 2 ใน 3 เท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ชายยังสามารถกินอาหารในปริมาณที่มากกว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเท่ากันโดยที่น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยค่า REE ของผู้ชายจะสูงกว่า 10% ซึ่งหมายความว่า ผู้ชายที่มีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม จะกินอาหารได้มากกว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเท่ากันและทำกิจกรรม อย่างเดียวกัน 10%

อีกทั้งร่างกายของผู้หญิงยังมีไขมันมากกว่าผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวเท่ากัน ดังนั้น ถ้าผู้หญิงกินแบบผู้ชายกิน และออกแรงทำงานเหมือนผู้ชาย ผู้หญิงก็ยังคงต้องการแคลอรี่น้อยกว่าผู้ชายอยู่ดี

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น