รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตได้จากกระบวนการหมัก และการหมักร่วมกับการกลั่น

  • เครื่อมดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก

การหมัก เป็นกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบง่ายๆ เพียงการเติมยีสต์หรือแบคทีเรียเข้าไปในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น เมล็ดธัญพืช ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำเชื่อมเข้มข้น ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าว หรือข้าวสาลี ยีสต์จะไปย่อยน้ำตาลในอาหาร

และเกิดของเหลวจากการหมัก นั่นคือ แอลกอฮอล์ หลังจากนั้น นำของเหลวที่ได้มากรองเพื่อเอากากออก จากนั้นจึงเติมน้ำเข้าไปเพื่อทำให้แอลกอฮอล์เจือจางลง ก็จะได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักร่วมกับการกลั่น

มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่ง เกิดจากการนำของเหลวที่หมักแล้วไปกลั่นเพื่อแยกแอลกอฮอล์ออกมา โดยอาศัยเครื่องกลั่นขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายหม้อ มีฝาปิดสนิทและต่อท่อด้านบนเพื่อรับเอาไอน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวนำไปเก็บไว้ในภาชนะควบแน่น

เพื่อทำให้กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง ของเหลวที่ได้ก็คือ แอลกอฮอล์จากการหมักและการกลั่นนั่นเอง

วัตถุดิบที่นำมาทำผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัตถุดิบ ชนิดของเครื่องดื่ม
ผลไม้และน้ำผลไม้
หางจระเข้
แอปเปิ้ล
องุ่นและผลไม้อื่นๆ
.
เหล้าเทกีลา
เหล้าแอปเปิ้ล
เหล้าไวน์
เมล็ดพืช
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโพด
ข้าว
ข้าวไรน์
ข้าวสาลี
.
เบียร์ สุรากลั่นชนิดต่าง ๆ เควาส
บูบอน วิสกี้ข้าวโพด เบียร์
เหล้าสาเก (สุรากลั่น) ไวน์ข้าว
วิสกี้
สุรากลั่น เบียร์
อื่นๆ
น้ำผึ้ง
นม
มันฝรั่ง
อ้อยเหล้า
.
Mead
Kumiss (koumiss), kefir
โวดก้า
รัม

ปริมาณแอลกอฮอล์ในขวดบรรจุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ใช่แอลกอฮอล์ทั้งหมด (100%) แต่เป็นแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำ ซึ่งฉลากที่อยู่บนขวดเหล้าและไวน์ จะแสดงปริมาณแอลกอฮอล์เป็น alcohol by volume หรือ ABVABV เป็นมาตรวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยคิดเป็นร้อยละ (%) ของของเหลวทั้งหมดในภาชนะ

เช่น ถ้าภาชนะบรรจุมีของเหลว 10 ออนซ์ จะมีแอลกอฮอล์อยุ่ 1 ออนซ์ ซึ่งคิดเป็น 10% คุณอาจเคยพบเห็นคำอื่นๆที่ใช้บอกปริมาณแอลกอฮอล์ เช่น “proof” ซึ่งหมายถึงสองเท่าของ ABV ดังนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี ABV 10% จึงหมายถึง 20 proof 

*แอลกอฮอล์ในที่นี้หมายถึง”เอธานอล”

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น