รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ

อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet) เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ vegetare,vegetus ซึ่งหมายถึงสมบูรณ์ ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน ผู้บริโภคอาหารเหล่านี้อาจแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1.Lacto-ovo vegetarian : บริโภคทั้งผัก ผลไม้ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์

2.Lacto vegetarian: เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่ไม่บริโภคไข่

3.Pure vegetarian (vegan): นักวิสุทธิมังสวิรัติ ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย โดยผู้ที่เคร่งครัดจริงๆ จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มาจากสัตว์เลย เช่น รองเท้าหนัง เข็มขัดหนัง ยาจากสัตว์

นอกจากนี้ยังอาจแบ่งเป็นพวก fruitarian คือ บริโภคผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (nut) น้ำผึ้ง น้ำมันมะกอก

พวก semivegetarian  บริโภคอาหารทะเลและสัตว์ปีกบ้าง

พวก vegan บริโภคเฉพาะผลไม้ ผัก ไม่รับประทานนม และไข่เลย

นอกจากนี้ยังมีพวก Zen macrobiotics ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนิกายเซ็นจะบริโภคอาหารต่างๆ ตามระดับจิตใจ

เช่น ผู้ปฏิบัติขั้นต้นจะบริโภคอาหารที่มีผัก 30% เนื้อสัตว์ (ปลาเป็นส่วนใหญ่) 30% ผลไม้  15 % ธัญพืช 10% ซุป 10% และของหวาน 5% เมื่อระดับจิตใจสูงขึ้นจะลดอาหารเนื้อต่างๆ จนที่สุดเหลือแค่ธัญพืช (cereals)

อาหารเจ จะคล้ายคลึงกับอาหารมังสวิรัติ แตกต่างที่ไม่บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยผักซึ่งมีกลิ่นฉุน 5 อย่าง ได้แก่ หัวหอม กระเทียม หลักเกี่ยว กุ่ยช่าย และใบยาสูบ

โดยการแพทย์จีนบ่งว่าในผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ผักเหล่านี้จะทำลายพลังธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทองแดง

ซึ่งมีผลเสียต่อ ไต หัวใจ ม้าม ตับ ปอด ตามลำดับ รวมทั้งกระตุ้นอารมณ์และจิตใจ ทำให้ใจไม่สงบ รบกวนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและพลังใจ