รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ป้องกันมะเร็งจากถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองมีส่วนผสมของสารเคมีสำคัญจากพืชมากชนิด

ซึ่งล้วนมีคุณต่อร่างกาย การรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองเพียงวันละ 6 กรัม จะให้สารสำคัญป้องกันมะเร็ง เช่น

  • เจนิสเทอิน (Genistein)
  • ไอโซฟลาโวนส์ (Isoflavones)
  • โปรทีนเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease inhibitors)
  • กรดไฟติค (Phytic acid)

ถั่วเหลืองปกปักทรวงอกหญิงเอเชีย

นักวิทยาศาสตร์ วิจัยพบถั่วเหลืองมีคุณสมบัติช่วยป้องกันหญิงเอเชียจากโรคมะเร็งทรวงอกได้มาก ผู้หญิงเอเชียไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อมะเร็งร้ายมากเท่ากับผู้หญิงตามชาติตะวันตก

ลี-เจน ลู จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สาขาแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตกาลเวสตัน กล่าวต่อที่ประชุมสมาคมวิจัยโรคมะเร็งแห่งอเมริกา

พบว่า หญิงที่ดื่มนมถั่วเหลืองมีระดับฮอร์โมนเพศหญิง “เอสโตรเจน” ในกระแสเลือดอยู่ในระดับต่ำและงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งยังพบด้วยว่า ระดับฮอร์โมน โพรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในระดับต่ำด้วย

ซึ่งสามารถอธิบายถึงผลการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้ พบว่าหญิงชาวเอเชียมักกินอาหารจากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมาก ถึงได้เป็นมะเร็งทรวงอกน้อยกว่าหญิงชาวตะวันตก

ก็เนื่องมาจากการลดลงของเอสโตรเจน ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งทรวงอกขยายตัว จึงเชื่อได้ว่าการกินอาหารจากถั่วเหลืองจะช่วยป้องกันมะเร็งทรวงอกได้

คณะวิจัยของลู ได้แบ่งผู้หญิงที่มาร่วมในการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 6-10 คน ให้ทั้งหมดดื่มนมถั่วเหลืองทุกวัน วันละ 4 แก้วใหญ่ เป็นระยะเวลาระหว่าง 1-5 เดือน

ผลปรากฏว่า เมื่อมาวัดระดับเอสโตรเจนในกระแสเลือดของหญิงที่ร่วมทดลองแล้วพบว่า ระดับเอสโตรเจนลดลงไป 30-40 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มหญิงที่ดื่มนมถั่วเหลือง

ผลวิจัยนี้จึงมีประโยชน์มากในการจะบอกว่าอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งทรวงอกได้