รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

โปตีเอสอินฮิบิเตอร์ส

โปรตีเนสอินฮิบิเตอร์ เป็นตัวยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเนสได้ นอกจากนี้ยังมีไคโมทริพซินอินฮิบิเตอร์ สารยับยั้งเอนไซม์เหล่านี้เป็นเพปไทด์ จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน

พบได้ใน

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วปากอ้าและมันฝรั่ง

กลไกในการต้านมะเร็ง

ทำลายตัวขัดขวางเอนไซม์ซึ่งเร่งการเติบโตของมะเร็ง