รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตแปลกปลอมบนร่างกายมนุษย์มีมากเท่าใด?

หากไม่นับปรสิต ที่เป็นอันตราย เช่น ไร หมัด และสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแล้ว

มีสิ่งมีชีวิต อีกนับไม่ถ้วน อาศัยอยู่บนร่างกายของมนุษย์ที่สุขภาพสมบูรณ์(และภายในร่างกายด้วย)

ส่วนใหญ่ของพวกที่เกาะอยู่ภายนอกร่างกายไม่สร้างปัญหากับสุขภาพ จริงๆ แล้วบางชนิดกลับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำ

Live on Man เป็นรายงานการศึกษาชิ้นเอก ของนักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษ ธีโอดอร์ โรสบิวรี่ (Theodor Rosebury)

ที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ที่มีความหลากหลายและมีปริมาณมหาศาลจุลินทรีย์อาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์อย่างหนาแน่น ปกคลุมผิวหนังเราคล้ายแผ่นฟิล์มบางๆ

เช่น บริเวณรากขนตาของเรายุบยับไปด้วยไรชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นอันตราย

ในน้ำลายของผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีแบคทีเรีย 10,000,000 ถึง 1,000,000,000 ตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

จริงๆ แล้วไม่มีแบคทีเรีย อาศัยอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือปอด แต่มีอีกหลายล้านตัวอยู่ในทางเดินอาหาร ตามเส้นทางผ่านของอาหารจากปากไปจนถึงระบบการขับถ่าย

นักจุลชีววิทยาผู้นี้ มีความเห็นแย้งกับผู้อื่นว่า สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในร่างกาย ต่างก็มีความสำคัญต่อสุขภาพ

เพราะถ้าสัตว์ต่างๆ เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจุลินทรีย์ตั้งแต่เกิดจะไม่มีการพัฒนาภูมิคุ้มกันโรค และยังกล่าวอีกด้วยว่า

“ปกติแล้วจุลินทรีย์เป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับกลไกของภูมิคุ้มกันโรค”2


1 Rosebury, T., Life on Man, London, Secker & Warburg, 1969.

2 Ray, C., “Q & A”, New York Times, 3 November 1992, p.B11.

Cr.มหัศจรรย์แห่งร่างกาย