รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

เมื่อร่างกายต้องการน้ำเพิ่มขึ้น

ร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 70% ในแต่ละวันร่างกายต้องการน้ำประมาณ 4% ของน้ำหนักตัว แต่หากร่างกายมีการสูญเสียน้ำมากขึ้น ร่างกายจึงต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ซึ่งร่างกายสามารถสูญเสียน้ำมากขึ้นจากการออกกำลังกายหรือทำงานหนักในบริเวณที่มีอากาศร้อน การควบคุมอาหารโปรตีนสูง การใช้ยาบางชนิดและความดันเลือดสูง

การออกกำลังกายหรือทำงานหนักในบริเวณที่มีอากาศร้อน

เมื่อร่างกายอบอุ่น จะมีเหงื่อออก ความชื้นที่ระเหยออกมาจะทำให้ผิวหนังมีอุณหภูมิเย็น เพื่อที่ว่าเลือดจะสามารถไหลเวียนไปยังผิวหนังที่ถูกทำให้เย็นลง เลือดที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงจะไหลกลับไปยัง ส่วนกลางของร่างกาย และทำให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นลงด้วย

ถ้าคุณไม่ทำให้ร่างกายเย็นลง ร่างกายจะสูญเสียน้ำต่อไป และถ้าคุณยังไม่ยอมดื่มน้ำ ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

เพราะว่านั่นไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียน้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียอิเล็คโตรไลท์ด้วย สาเหตุที่เกิดได้บ่อยที่สุดของการสูญเสีย โซเดียม โปตัสเซียม และคลอไรด์ คือ การสูญเสียเหงื่ออย่างมากโดยไม่สามารถควบคุมได้

การที่ร่างกายขาดน้ำและอิเล็คโตรไลท จะทำให้กล้ามเนื้อเป็นตะคริว วิงเวียน ตาลาย อ่อนเพลีย และเสียเหงื่อ ซึ่งไม่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นลงได้ อุณหภูมิของร่างกายจะเริ่มสูงขึ้นและไม่ลดลงด้วยเครื่องปรับอากาศ การอาบน้ำ หรือการดื่มน้ำและน้ำผลไม้ ซึ่งอาจทำให้เป็นตะคริวรุนแรงจนถึงกระทั่ง เสียชีวิตได้

การควบคุมอาหารโปรตีนสูง

ร่างกายคุณต้องการน้ำเพิ่มเพื่อไปกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในโปรตีน นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับทารกที่ดื่มนมสูตรที่มีโปรตีนสูง และผู้ใหญ่ที่อยู่ในช่วงควบคุมอาหารโปรตีนสูงเพื่อลดน้ำหนัก

การใช้ยาบางชนิด

เนื่องจากยาบางชนิดไปทำปฏิกิริยากับน้ำและอิเล็คโตรไลท์ ดังนั้นจึงควรสอบถามแพทย์ว่า คุณจำเป็นต้องดื่มน้ำและอิเล็คโตรไลท์เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อแพทย์สั่งยาเหล่านี้ให้

  • ยาขับปัสสาวะ ซึ่งจะเพิ่มการสูญเสียโซเดียม โปตัสเซียม และคลอไรด์
    .
  • นีโอมัยชิน (ยาปฏิชีวนะ) จะไปจับโซเดียมเข้ากับสารประกอบที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
    .
  • colchikcine (ยาต้านโรคเกาต์) ทำให้การดูดซึมโซเดียมลดลง

ความดันเลือดสูง

ในปี ค.ศ.1997 เมื่อนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ได้วิเคราะห์ผลจากการศึกษาวิจัยกว่า 30 ชิ้น ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความดันเลือดสูง พบว่าคนที่กินโปตัสเชียมเสริม 2,500 มก./วัน มีแนวโน้มว่าจะมีความดันเลือดต่ำกว่าคนที่ไม่ได้กินโปตัสเชียมเสริม

คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะกินโปตัสเซียมเสริม ซึ่งอาหารที่อุดมด้วยโปตัสเซียม ได้แก่ กล้ายทั้งผลมีโปตัสเซียม 594 มก. เดท 1 ถ้วย มีโปตัสเซียม1,160 มก. องุ่นแห้ง 1 ถ้าย มีโปตัสเซียม 1,239 มก.

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น