รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

Resveratrol คืออะไร

สารต้านชราที่โด่งดัง จากรายการ TV ดัง 60 Minute

59-05-14-resveratol-1

มีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับมากถึง 4000 ชิ้น จากทั่วโลก


เทโลเมียร์ เคล็ดลับการอายุยืน VDO จาก รายการข่าวดัง World News

สารเรสเวอราทอล สามารถช่วยยืดความยาวของเทโลเมียร์ได้