รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

ปริมาณโซเดียมในขนมถุงและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โซเดียม คือ สารอาหารชนิดหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

.

มีหน้าที่ ควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกาย รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
ช่วยในการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ (รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจ)

.

หากทาน โซเดียมมากเกินไป ทำให้ไตทำงานหนัก เลือดข้น ความดันสูง เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลอดเลือดแข็ง สมองเสื่อม หัวใจเสื่อม ไตเสื่อม ฯลฯ

.

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดไว้ว่าไม่ควรทานโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน

แต่จากข้อมูลของ สสส. ระบุว่า คนไทยบริโภคโซเดียมเฉลี่ย 4,350 มิลิกรัม/วัน


– หมายเหตุ 1: ข้อมูลทั้งหมดมาจาก ‘ข้อมูลโภชนาการ’ ที่สินค้าแต่ละยี่ห้อระบุไว้บนผลิตภัณฑ์, ถุงขนม

– หมายเหตุ 2: สำรวจข้อมูลโภชนาการปี 2020 สินค้าอาจมีการปรับสูตรในอนาคต

– หมายเหตุ 3: ปริมาณโซเดียมต่อห่อ ซอง หรือกระป๋อง ไม่ใช่ต่อหน่วยบริโภค