รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

กินอาหารเพื่อป้องกันโรค

อาหารที่ดีมีคุณสมบัติเป็นยาป้องกันโรคได้ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือ โรคขาดสารอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอ

เช่น คนที่ร่างกายขาดวิตามินซี จะเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน และการกินอาหารที่มีวิตามินซี (เช่น ผลไม้รสเปรื้ยว) จะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันได้

การใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรค เป็นประเด็นที่กำลังกล่าวถึงกัน

จากหลักฐานด้านประวัติศาสตร์พบว่า การกินอาหารบางอย่าง และการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่าง สามารถเพิ่มหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคบางอย่างได้

แต่สิ่งสำคัญก็คือ หลักฐานจากการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษากับกลุ่มคนที่กินอาหารแตกต่างหลากหลาย

เพื่อดูว่าการกินและการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่าง เช่น ไขมัน เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม เกลือ และอาหารอื่นๆ มีผลต่อการเกิดโรคบางอย่างหรือไม่

แต่บางครั้งการวิจัยก็ให้ผลที่แปลกไป เช่น ไขมันจากเนื้อสัตว์ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้น แต่ไขมันจากนมไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือการกินไขมันไม่มีผลต่อการเกิดโรคเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1996 การศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งได้ศึกษาเพื่อดูว่าอาหารที่มีซีเลเนียมสูงจะช่วยลดมะเร็งผิวหนังได้หรือไม่

หลังจากนั้น 4 ปี คำตอบคือ “ไม่มีใครสังเกตพบ” แต่หลังจากนั้นต่อมา นักวิจัยสังเกตพบโดยบังเอิญว่า

คนที่กินอาหารที่มีธาตุซีเลเนียมสูงจะมีอัตราเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งทรวงอก และมะเร็งต่อมลูกหมาก และก็เป็นเรื่องปกติที่นักวิจัยจะศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อยืนยันผลการศึกษาในครั้งแรก คือ “ไม่มีใครสังเกตพบ”

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น