รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

DRIs : คู่มือแนะนำสารอาหารล่าสุด

ในปี ค.ศ. 1993 คณะกรรมาธิการอาหารและโภชนาการได้จัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไข RDAs และข้อแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสารอาหารชนิดหลักๆ (วิตามิน เกลือแร่ และองค์ประกอบอื่นๆ ในอาหาร) จากมุมมองของงานวิจัยและข้อมูลทางโภชนาการใหม่

งานแรกคือ การจัดทำมาตรฐานแนะนำสารอาหารขึ้นใหม่ที่เรียกว่า Dietary Referenced Intakes หรือ DRIs ซึ่งรวมคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารเข้าด้วยกัน ได้แก่

  • Estimated Average Requiremant (EAR) : ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการของคนกลุ่มหนึ่งๆ (เช่น กลุ่มวัยรุ่นหญิง หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป) นักโภชนาการใช้ EAR เพื่อดูว่าอาหารควบคุมน้ำหนักแบบธรรมดาให้คุณค่าสารอาหารเพียงพอหรือไม่
    .
  • Recommended Dietary Allowances (RDAs) : ปัจจุบัน RDAs อาศัยข้อมูลที่ได้จาก EAR ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ ปริมาณสารอาหารที่เพียงพอต่อการป้องกันโรคขาดสารอาหาร
    .
  • Adequate Intakes (AIs) : เป็นคำแนะนำปริมาณสารอาหารที่ไม่มีอยู่ใน RDAs
    .
  • Tolerable Upper Intake Level (UL): ปริมาณสารอาหารสูงสุดที่สามารถกินได้ในแต่ละวันโดยไม่มีผลกระทบข้างเคียง

รายงานฉบับแรกของ DRIs ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1997 โดยสารอาหารแนะนำชนิดใหม่ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และฟลูออไรด์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าจดจำก็คือ ปริมาณแคลเซียม 800 มก. เพิ่มเป็น 1,000 มก. สำหรับผู้ใหญ่อายุระหว่าง 31 – 50 ปี

รายงานฉบับที่สองของDRI ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1998 โดยสารอาหารแนะนำชนิดใหม่ ได้แก่ ไธอะมีน ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน วิตามินบี6 โฟเลท วิตามินบี12 กรดแพนโธเทนิก ไบโอติน และโคลีน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ ปริมาณแนะนำสำหรับโฟเลทเพิ่มขึ้นเป็น 400 มก./วัน โดยอาศัยหลักฐานข้อพิสูจน์ที่ชี้ให้เห็นว่า โฟเลทสามารถลดความเสี่ยงต่อการให้กำเนิดบุตรที่อาจมีความบกพร่องของไขสันหลัง และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในผู้ชายและผู้หญิงได้

รายงาน DRIs ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2000 ยังได้มีการพิจารณาทบทวนข้อแนะนำสำหรับวิตามินซี วิตามินอี ซีเลเนียม เบต้าแคโรทีน และวิตามินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ

ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ได้แนะนำปริมาณวิตามินเอ วิตามินเค อาร์เซนิก โบรอน โครเมียม ทองแดง ไอโอดีน เหล็ก แมกนีเซียม โทลิบดีนัม นิเกิล ซิลิคอน วาเนเดียม และสังกะสี โดยรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ดี ค่าแนะนำทั้งหลายที่กล่าวถึงในบทนี้ ไม่ว่าจะเป็น RDAs, AIs หรือ DRIs อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ถ้ามีการค้นพบข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางโภชนาการใหม่ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่าค่าที่แนะนำอยู่ในปัจจุบัน

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น