รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

เรื่องราวของมังสวิรัติ

ในปัจจุบันนี้ผู้คนบนโลกได้เริ่มตระหนักถึงโทษของการกินเนื้อสัตว์ และมีความตื่นตัวกันมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน และหันมาทานอาหารบริสุทธิ์กันมากขึ้น

จากการสำรวจแบบแผนการกินอาหารของวัยรุ่นอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538 โดย Teenage Research Unlimited พบว่า

ในวัยรุ่นจะมี 25% ที่กินอาหารมังสวิรัติโดยเป็นวัยรุ่นหญิงมากกว่าชายเกือบ 2 เท่า และร้อยละ 37 ของวัยรุ่น พยายามหลีกเลี่ยงไม่กินเนื้อสัตว์

ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนนักมังสวิรัติได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนในปี 2503 เป็น 6 ล้านคน ในปี 2532 และเป็น 12 ล้านคน ในปี 2537

และจากการสำรวจของ Time Poll น่าจะมีมากถึง 20 ล้านคนในปี 2545 และอีก 10 ล้านคนที่เริ่มฝึกการกินอาหารมังสวิรัติ

Paul Rozin แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania กล่าวว่า “เด็กๆ ทุกวันนี้ จะเป็นคนกลุ่มแรก (First Generation) ที่จะเริ่มตั้งต้นการอยู่อาศัยในสังคมวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นแบบนักมังสวิรัติ (Vegetarianism) โดยคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพและสภาวะสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยา”

และเด็กเหล่านี้จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นนักมังสวิรัติได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ รวมทั้งกระตุ้นและให้การเรียนรู้ในการเป็นนักมังสวิรัติแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเขา

ทุกวันนี้การขายอาหารมังสวิรัติในอเมริกามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ เป็นธุรกิจที่โตเร็วมาก

ร้านอาหารและภัตตาคารดังๆ หลายแห่ง ล้วนมีเมนูอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์จำหน่าย จึงมิใช่เรื่องแปลกที่จะพบบุคคลในหลายๆ วงการที่มีชื่อเสียงได้ตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตโดยปราศจากเนื้อสัตว์

ในกลุ่มผู้ใหญ่เหตุผลสำคัญที่หันมากินมังสวิรัติ มักเป็นเรื่องสุขภาพ แต่สำหรับวัยรุ่นผู้กำลังสร้างมิติใหม่เหตุผลหลักเป็นเรื่องการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการกินอาหารไปในทิศทางที่เน้นคุณค่าทางอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เห็นคุณค่าทางชีวิตและจิตใจ รวมทั้งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

รวมทั้งในประเทศไทยเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เริ่มมีให้เห็นอย่างชัดเจนในทิศทางเดียวกัน

กระแสความเคลื่อนไหวด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น แมคโคไบโอติกส์  ชีวจิต ทัวร์ล้างพิษ พืชผักปลอดสารพิษ

การถือศีลกินเจในเทศกาลกินเจเดือนเก้า หรือการกินเจในวันสำคัญต่างๆ ของแต่ละบุคคล ก็เริ่มถือปฏิบัติกันแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มมากขึ้นของร้านอาหารมังสวิรัติในทุกจังหวัด

Vegetarian มาจากรากศัพท์ในภาษาละตินว่า “Vegetus” แปลว่า “สมบูรณ์ด้วยชีวิต หรือ ผู้มีชีวิตสมบูรณ์”

ส่วนไทยแปลคำ Vegetarian ว่า “มังสวิรัติ” หมายถึงผู้ไม่ยินดีในเนื้อสัตว์

มังสวิรัติมีมาช้านานแล้วในประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญในด้านต่างๆ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ,โสเคตีส ,เลโอนาร์โด ดา วินชี ,เลโอ ตอลสตอย, ยอร์ช เบอร์ ,นาร์ด ชอว์

มหาตมะคานธี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าสำนึกจริงๆว่า การเจริญทางจิตวิญญาณนั้น เมื่อพัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้ว มนุษย์ต้องหยุดเสพความอร่อย ด้วยการเอาชีวิตของเพื่อนร่วมโลกมาสังเวยความอยากของคนเรา”

ส่วน เลโอ ตอลสตอย กล่าวว่า “มังสวิรัตินำสันติภาพมาสู่มวลมนุษย์ การเบียดเบียนชีวิตแม้กับชีวิตที่เล็กที่สุด เช่น มด ก็อาจผลักดันให้กลายเป็นฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งฆ่ามนุษย์ด้วยกันเอง”