รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

กินเป็นบำบัดโรคเกาต์ ลดยูริก ด้วยการกำหนดอาหาร

กินเป็น . . บำบัดโรคเกาต์

ลดยูริก รักษาเกาต์

ด้วยการกำหนดอาหาร

โรคเกาต์ เป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อ เกิดจากภาวะที่มียูริคในเลือดสูงเป็นเวลานาน

ตำแหน่งที่มักพบบ่อย ๆ  เช่น ปุ่มปลายศอก เอ็นร้อยหวาย ใบหู เป็นต้น

โดยผู้ป่วยโรคเกาต์ จะปวดบริเวณข้อ และมีความรู้สึกเหมือนมีเข็มมาทิ่ม

มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้เสี่ยงเป็นเกาต์

อาหารประเภทใดบ้างที่ทานได้

คลิ๊กชม