รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food )

59-03-01-7

“อาหารเป็นยา”

องค์การอนามัยโลก ยังได้แถลงถึงผลงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่า อาหารเกษตรอินทรีย์นั้น นอกจากจะทำให้ไม่เกิดโรคต่างๆ แล้ว ยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

เพราะมีวิตามิน และแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่เซลล์ของร่างกาย สูงถึง 10 เท่าของอาหารเกษตรเคมี ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นยารักษาโรคได้

 

อีกทั้งผลผลิตพืชอินทรีย์ ยังมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มีสีสวยและรูปร่างดี มีรสชาติดี เก็บรักษาไว้ได้นาน และให้พลังชีวิตอีกด้วย

อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food)

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ และสมอง เป็นต้น และส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช

อาหารออร์กานิก คือสารอาหารที่ได้จาก การทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารบริสุทธิ์และสะอาดปราศจากสารเคมี จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบุคคลที่ใส่ใจในสุขภาพ

59-03-01-8