รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

รู้จักปิรามิดอาหาร

เนื้อหาในส่วนนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะกล่าวถึงเครื่องมือซึ่งแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ คือ ปิรามิดอาหาร รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการจัดอาหารควบคุมน้ำหนักที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

โครงสร้างของปิรามิดอาหาร

ปิรามิดอาหารประกอบด้วยบล็อคต่างๆ ที่แสดงถึงกลุ่มอาหารที่คุณสามารถจับมารวมกันเพื่อสร้างเป็นปิรามิดที่มีส่วนล่างกว้าง และส่วนบนแคบ โดยที่

  • ส่วนล่างกว้าง หมายถึง อาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน เป็นอาหารส่วนใหญ่ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
    .
  • ส่วนบนแคบ หมายถึง อาหารที่ร่างกายต้องการเป็นครั้งคราว
    .
  • ส่วนกลางของปิรามิด ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าส่วนบน แต่เล็กกว่าส่วนล่าง หมายถึง อาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละวัน

สาระสำคัญของปิรามิดอาหาร

สาระสำคัญของคำแนะนำที่ดีทั้งหมดสำหรับการเลือกอาหารสุขภาพ คือ ไม่มีอาหารชนิดใดดีหรือเลว แต่สิ่งสำคัญ คือ ร่างกายต้องการอาหารนั้นมากน้อยแค่ไหนเเละบ่อยเพียงไร โดยปิรามิดอาหารมีสาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

สมดุล

คุณไม่สามารถสร้างปิรามิดด้วยบล็อคแบบเดียวกัน แต่ปิรามิดต้องการบล็อคที่มีขนาดต่างกัน เช่น ขนาดเล็กสำหรับส่วนบนของปิรามิด ซึ่งบล็อคขนาดต่างๆ ของปิรามิดแสดงถึงอาหารที่ได้สมดุล

ความหลากหลาย

ปิรามิดที่ประกอบด้วยบล็อคขนาดต่างๆ ทำให้ทราบว่าไม่ได้มีอาหารเพียงชนิดเดียวที่ให้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการได้

ความเหมาะสม

ส่วนยอดของปิรามิดแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าอาหารทุกชนิดจะมีคุณค่า แต่อาหารบางอย่าง เช่น ไขมันและของหวานก็ควรกินในปริมาณน้อย

จะเห็นได้ชัดว่าในทางปฏิบัติแล้ว คุณสามารถกินอาหารได้ทุกอย่างที่คุณชื่นชอบ ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามคำแนะนำ คือ ปริมาณมากน้อย และความถี่บ่อยในการกิน

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น