รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

กินเป็น บำบัดโรคหัวใจ : อาหารดูแลหัวใจและหลอดเลือด

กินเป็น บำบัดโรคหัวใจ

อาหารดูแลหัวใจและหลอดเลือด

ตั้งแต่มนุษย์เกิด จะมีอวัยวะหนึ่ง ที่ทำงานตลอดเวลา

หากอวัยวะนั้นหยุดทำงาน มนุษย์เราจะตายทันที 

อวัยวะนั่นคือ “หัวใจ”

เมื่อพูดถึงหัวใจ เราจะต้องดูเรื่องหลอดเลือดด้วย เพราะในหัวใจเต็มไปด้วยหลอดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอะไรบ้าง . . .

อาหารอะไรบ้างควรทาน . . .

อาหารอะไรบ้างควรเลี่ยง . . .

คลิ๊กชม