รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

ควิโนนส์

ควิโนนเป็นสารประกอบชนิดแอโรแมติกไดออกโซ (aromatic dioxo) เป็นอินเทอมีเดียตโปรดักต์ของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล
ที่เร่งด้วยเอนไซม์

พบได้ใน

โรสแมรี

กลไกในการต้านมะเร็ง

หยุดยั้งฤทธิ์ของคาร์ซิโนเจนและการเติบโตของมะเร็ง