รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารชีวจิต

อาหารแมคโครไบโอติกส์ มาจากคำว่า “Macrobiotics” ซึ่งหมายถึง “การมีวิถีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ กว้าง สมบูรณ์” รวมทั้งความงดงามและอายุยืนยาวของชีวิต

โดยเน้นไปที่การดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมด้วย ส่วนประกอบของอาหารแมคโครไบโอติกส์แยกได้ 4 ประเภท ในปริมาณอาหารที่กำหนด ต่อมื้อ ต่อวันดังนี้

1.ธัญพืชที่ไม่ขัดสี รากและหัวของพืช 50-60%

2.ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 25% โดยใช้ผักสุดและผักดิบอย่างละครึ่ง ถ้าหากต้องผัดก็ใช้น้ำมันพืชแต่น้อย

3.ถั่วต่างๆ และผลิตภัณฑ์ 15%

4. เบ็ดเตล็ด 10% เช่นแกงจืด แกงเลียง ผลไม้เขียว และไม่หวาน เมล็ดพืช เช่นฟักทอง ทานตะวัน

ถ้าคิดเป็นปริมาณสารอาหาร ในแต่ละมื้อ ควรได้โปรตีนจากพืช 8% แหล่งอื่น 4% คาร์โบไฮเดรต 73% ไขมัน 15%โดยเป็นไขมันไม่อิ่มตัว 13% และไขมันอิ่มตัวเพียง 2%
อาหารแมคโครไบโอติกส์ จะมีเครื่องปรุงที่สำคัญคือ งาสดและงาคั่ว รวมทั้งสาหร่ายทะเลซึ่งควรใช้เป็นประจำ ใกล้เคียงกับมังสวิรัติ

แต่อาจมีการเสริมโปรตีนจากเนื้อสัตว์สีขาว เช่น ปลา และอาหารทะเล เพียงสัปดาห์ละครั้ง และไม่บริโภคไข่และนมมากเกิน ไม่ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อาหารชีวจิต คือ อาหารที่ดัดแปลงมาจากอาหารแมคโครไบโอติกส์ มีผู้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย

ทั้งด้านโภชนาการ การกิน การอยู่ รวมทั้งในด้านของอาหารพื้นบ้าน การขับสารพิษ การออกกำลัง การนวด สามาธิ และการฝึกจิต

เพราะชีวจิต คือ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะต้องมีความสุขสมบูรณืควบคู่กันไป โดยยึดเอาวิธีปฏิบัติและความคิดในแนวธรรมชาติเป็นหลัก