รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ความสมดุลการทานอาหาร

หลายคนมักเข้าใจผิดในเรื่องการทานอาหาร

ว่า ถ้าเราเน้นทาน ผัก ผลไม้ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

จนลืมไปว่า การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่นั้น
เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า

และยิ่งไปกว่านั้นจะต้องคำนึงถึงปริมาณการทานด้วย
เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลมากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกสนับสนุน
อาหารสมดุลที่มีความหลากหลาย

เพราะเป็นอาหารในอุดมคติ
ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

ควบคุมน้ำหนัก และลดคความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย