การเลือกอย่างฉลาดเพื่อการมีสุขภาพที่ดี(1/2) - Nutrition-talk

การเลือกอย่างฉลาดเพื่อการมีสุขภาพที่ดี(1/2)

ในส่วนนี้ได้นำเสนอวิธีจัดการกับสารอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ ไขมัน น้ำตาล เกลือ และแอลกอฮอล ซึ่งอาหารแต่ละชนิดจะมีทั้งข้อดีและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ถ้าคณเอาใจใส่ในเรื่องนี้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับข้อดีหรือประโยชน์ที่ได้รับจากอาหาร และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เลือกอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ โคเลสเตอรอต่ำ และไขมันโดยรวมทั้งหมดต่ำ

1. ไขมัน

เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกาย แม้แต่โคเลสเตอรอลก็มีความสำคัญต่อชีวิต

แม้ว่าการศึกษาวิจัยในปี ค.ศ.1996 จะพบว่าโคเลสเตอรอลอาจก่อให้เกิดโรคหัวใจได้มากขึ้นแต่โคเลสเตอรอลก็นับได้ว่ามีความจำเป็นต่อพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา

โคเลสเตอรอลจะกระตุ้นการทำงานของยีน ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย แขน ขา กระดูกสันหลัง และอวัยวะอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ดี ในวัยผู้ใหญ่จำเป็นต้องควบคุมการกินไขมัน จึงจะสามารถควบคุมแคลอรี่และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ้วนได้ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และการก่อตัวของมะเร็งบางชนิด

โดยรวมๆ แล้ว คู่มือฯจะแนะนำอาหารควบคุมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมีแคลอรี่จากไขมันไม่เกิน 30% แคลอรี่จากไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% และโคเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มก./วัน

ในปี ค.ศ.2002 สภาวิจัยแห่งชาติได้ออกคู่มือฉบับใหม่เป็นของตนเอง เกี่ยวกับปริมาณสารอาหารซึ่งรวมถึงไขมัน ซึ่งคำแนะนำในคู่มือฉบับใหม่นี้ได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ในคู่มือแนะนำอาหารควบคุมน้ำหนักสำหรับคนอเมริกัน (ฉบับล่าสุดที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์) โดยคู่มือฯ ได้แนะนำดังนี้

  • แคลอรี่ 20-45% ควรมาจากอาหารประเภทไขมัน (ในเด็กจะต้องการอาหารไขมันมากกว่าผู้ใหญ่)
    .
  • ไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอล ไม่เป็นผลดีสำหรับการป้องกันโรคเรื้อรัง ดังนั้น จึงควรกินอาหารที่มีไขมันและโคเลสเตอรอลในปริมาณน้อย
    .
  • กรดไขมัน 2 ชนิด ได้แก่ กรดอัลฟาไลโนเลนิก และกรดไลโนเลนิก เป็นสารอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกายเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่หวานมาก

2. น้ำตาล

เป็นอาหารที่ให้พลังงาน นั่นเป็นสิ่งดี แต่ก็เพิ่มแคลอรี่ให้แก่ร่างกายด้วยถ้ากินมากเกินไป นั่นคือปัญหาประการที่หนึ่ง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการระมัดระวังที่จะไม่กินมากเกินไป นอกจากนี้น้ำตาลยังทำให้ฟันผุ ดังนั้นจึงควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังอาหาร

การเลือกอย่างฉลาดเพื่อการมีสุขภาพที่ดี(2/2)

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.