รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน)

เป็นวิตามินชนิดเดียวที่ประกอบด้วยธาตุโคบอลท์ และเป็นวิตามินที่ไม่มีในพืช ที่ให้ผลไม้และผัก

แหล่งอาหาร

เต้าเจียว ซีอิ้ม เห็ดเป๋าฮื้อ ผลิตภัณฑ์นมและไข่

 

หน้าที่

จำเป็นสำหรับการสร้างสารพันธุกรรมดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ และเยื่อหุ้มใยประสาท ช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์และการขนถ่ายโฟเลตไปยังเซลล์ ช่วยทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ปกป้อง myelin ซึ่งเป็นสารไขมันที่ปกคลุมเซลล์ประสาท และทำให้ร่างกายมีการส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้า ระว่างเซลล์ประสาทโดยสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายมีการมองเห็น ได้ยิน คิด เคลื่อนไหว และทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

2 ไมโครกรัม

อาการเมื่อขาด

อ่อนเพลีย เป็นโลหิตจางชนิดเมล็ดเลือดแดงโต ขาแขนเป็นเหน็บและไม่มีความรู้สึก ระบบประสาทเสื่อม

อาการเมื่อเกิน

ไม่มีรายงาน

Cr: มหันตภัยจากการบริโภคของมนุษย์