การใช้น้ำของร่างกาย - Nutrition-talk

การใช้น้ำของร่างกาย

ร่างกายประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ (50-70%) โดยปริมาณน้ำในร่างกายจะมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับอายุ กล้ามเนื้อ และไขมันในร่างกาย เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจะมีน้ำมากกว่าไขมัน

ร่างกายของผู้ชายจะมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นร่างกายของผู้ชายจึงต้องการน้ำมากกว่าผู้หญิงและด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ร่างกายของคนหนุ่มซึ่งมีกล้ามเนื้อมากกว่าคนชรา ก็จะมีน้ำในร่างกายมากกว่าคนชราเช่นกัน

คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 7 วันโดยไม่ได้กินอาหาร เนื่องจากร่างกายจะได้รับสารอาหารจากการย่อยกล้ามเนื้อและไขมัน แต่น้ำจะแตกต่างออกไป หากร่างกายปราศจากน้ำเพียง 1-2 วัน ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

การใช้น้ำของร่างกายน้ำเป็นสารละลายสามารถละลายและพาสารอาหารและสารอื่นๆ (เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง) ที่อยู่ทั่วไปในร่างกายไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้อวัยวะเหล่านี้สามารถทำงานได้ตามปกติโดยร่างกายต้องการน้ำเพื่อ

 • ย่อยอาหาร และละลายสารอาหารเพื่อทำให้สารอาหารสามารถแทรกผ่านผนังเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดและ ขับเคลื่อนอาหารไปตามลำไส้
  .
 • พาของเสียออกจากร่างกาย
  .
 • เป็นตัวกลางของปฏิกิริยาระหว่างเซลล์ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหว ตาสามารถ มองเห็น และ สมองสามารถคิดได้ เป็นต้น
  .
 • รักษาและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ร่างกายเย็นลงด้วยความชื้นที่ระเหยออกมาตามผิวหนัง
  .
 • เป็นน้ำหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนที่มีการเคลื่อนไหว

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.