รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

เทอร์พีน

เป็นไขมันที่ประกอบขึ้นจากหน่วยไอโซพรีน ซึ่งมีคาร์บอน 5 อะตอม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแมลง มีกลิ่นแรง แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ตามจำนวนของไอโซพรีนในโมเลกุล

พบได้ใน

ส้ม ส้มโอ มะนาว และผลไม้ตระกูลส้มอื่นๆ

กลไกในการต้านมะเร็ง

กระตุ้นเอนไซม์ให้ขัดขวางฤทธิ์ของคาร์ซิโนเจน