รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร คือ ระบบที่ออกแบบมาสำหรับเปลี่ยนสารอาหารที่มีโมเลกุลสลับซับซ้อนให้กลายเป็นสารอาหารโมเลกุลขนาดเล็กๆ หรือ ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้

การทำงานของระบบย่อยอาหารนี้ต้องอาศัยอวัยวะสำหรับย่อยอาหาร ซึ่งอวัยวะแต่ละชิ้นถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะ และจะทำงานสอดประสานสัมพันธ์กันตลอดกระบวนการ

ระบบย่อยอาหาร เริ่มจากหลอดอาหารที่ยาว เริ่มตั้งแต่ปาก ลำคอ ไปจนถึงกระเพาะอาหาร ต่อเนื่องไปถึงลำไส้ใหญ่ ผ่านลำไส้ตรง แล้วไปสิ้นสุดที่ทวารหนักโดยอาศัยความช่วยเหลือจากตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี

อาหารที่สามารถย่อยได้ทุกชนิดที่คุณกินเข้าร่างกาย จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบที่ไม่มีความสลับซับซ้อน

ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้โดยง่าย เพื่อเผาพลาญให้เกิดพลังงาน หรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ส่วนกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้จะถูกส่งไปที่ทวารหนักและถูกขับออกมาเป็นของเสีย กระบวนการย่อยอาหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งเป็นกลไก และอีกส่วนหนึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมี

  • กลไกการย่อยอาหาร เกิดขึ้นในช่องปากและกระเพาะอาหาร โดยฟันจะทำหน้าที่บดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สามารถกลืนได้โดยไม่สำลัก ส่วนกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยชิ้นอาหารให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงไปอีก

 

  • ปฏิกิริยาทางเคมี เกิดขึ้นทุกส่วนในท่อทางเดินอาหาร ซึ่งเอนไซม์และสารอื่นๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (จากต่อมในกระเพาะอาหาร) และน้ำดี (จากถุงน้ำดี) จะทำหน้าที่ย่อยอาหาร และปล่อยสารอาหารภายในร่างกาย

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น