แคเดซินส์(แทนนินส์) - Nutrition-talk

แคเดซินส์(แทนนินส์)

แคเดซินส์(แทนนินส์)เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพืช

พบได้ในพืชหลายชนิด แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin)และ สารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins)

พบได้ใน

ชาเขียว เบอร์รี่ต่างๆ ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ ในเปลือกและเมล็ดของผลไม้ เช่น เปลือกมังคุด เม็ดองุ่น เม็ดในของมะขาม เปลือกมะพร้าวอ่อน และพบในไวน์แดง

กลไกในการต้านมะเร็ง

แอนติออกซิแดนซ์

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.